My new tattoos

My new tattoos Nikki Bergmans: triangle anchor
As some of you already noticed in this previous post I have a new tattoo. But I even have two new tattoo’s!  I didn’t had the guts to do it for a long time but recently I decided to go to a tattoo shop when I was in Eindhoven with Tom. And they could do it right away so there was not a lot time for me to be anxious, haha!

It wasn’t really that bad. It’s not a pleasant feeling, but it wasn’t painful for me. At least not on the spots I had them tattooed.

Aangezien sommige van jullie het misschien al op hadden gemerkt in de vorige post, heb ik een nieuwe tattoo. Maar het zijn er zelfs twee haha! Ik heb het heel lang niet gedurfd maar laatst besloot ik toch bij de tattoo shop naar binnen te lopen toen ik met Tommie in de stad was. En ik kon meteen gaan zitten! Eigenlijk wel goed ook want daardoor heb ik van tevoren niet veel tijd gehad om angstig te zijn haha!

Het viel echt allemaal reuze mee. Het is geen prettig gevoel, maar zeker niet pijnlijk. Althans niet op de plekken waar ik ze heb laten zetten. 

My new tattoos Nikki Bergmans: triangle anchor
The firs tattoo is a triangle, it stands for positivity for me (point facing upwards).

De eerste tattoo is een triangle, deze staat voor mij voor positiviteit (punt wijst naar boven). 

My new tattoos Nikki Bergmans: triangle anchor


And the second tattoo is an anchor. I really liked the symbol but it also has some beautiful meanings. The most obvious meaning is to keep a ship in place. And the funny part is.. Two days later Tom had a ship tattooed on his upper arm. Cool huh?!

En de tweede tattoo is een anker. Ik vond het vooral een mooi symbool maar ook heeft een anker mooie betekenissen. De meest voor de hand liggende betekenis van een anker is een schip op zijn plek houden. En het grappige is… Twee dagen later heeft Tom een schip laten zetten op zijn bovenarm. Cool hè?! 

Tom Muyters tattoo
Do you have tattoo’s?

PS. I’m already thinking about my next one! 😛

Heb jij zelf tattoo’s?

PS. Ik ben alvast aan het nadenken over mijn volgende! 😛
X N.

Share: