Photo Diary # 10

PhotoDiary10NikkiBergmans5_Fotor_Collage
A new photo diary this week: my boyfriend won the title of the 4th period with his team and we went to a Gala. 

Een nieuwe photo diary deze week: mijn vriend werd periodekampion van de 4de periode met zijn team en we gingen naar een Gala.

 


IMG_1510_Fotor
Monday I went to the gym, no better start of the week!

Maandag ging ik naar de sportschool, geen betere manier om de week te starten!

IMG_1525_Fotor
I worked the whole week so I don’t have that much photo’s, only this calming view from the office.

Voor de rest werkte ik de hele week dus daar heb ik niet veel foto’s van, behalve van dit rustgevende uitzicht. 

 

PhotoDiary10NikkiBergmans0
My father sent me this picture of his tickets to FCB-PSG, so jealous! Unfortunately we couldn’t go because I had to work and Tom had to train. 

Mijn vader stuurde me deze foto door van zijn tickets voor FCB-PSG, zo jaloers! Helaas konden we niet mee want ik moest werken en Tom moest trainen. 

 

IMG_1551_Fotor

PhotoDiary10NikkiBergmans1
And then happened this… I just woke up and wanted to start with my make up and there went all my precious MAC eyeshadows.. 🙁 Luckily there were only 3 colors really broken and those were colors I wasn’t using that much. 

En toen gebeurde dit… Ik was net wakker en wilde me gaan opmaken toen mijn geliefde MAC palette viel… Gelukkig waren alleen 3 oogschaduws echt gebroken en dat waren oogschaduws die ik toch niet vaak gebruikte gelukkig. 

 

IMG_1653_Fotor

On Friday after work we went to have some drinks before the game and look at this beautiful setting! Really nice for a wedding.

Op vrijdag na het werk ging ik met vrienden wat drinken voor de wedstrijd en kijk dit prachtige decor! Echt mooi voor een bruiloft.

 

PhotoDiary10NikkiBergmans2
There was also a cocktail bar and off course we had to try one. 😉 

Er was ook een cocktail bar en natuurlijk moesten we er eentje proberen. 😉

PhotoDiary10NikkiBergmans3

And then it was time for the game, it was a really important game because they could win the title of the 4th period If they won. And they won!!! 🙂 Below you can see a really cool video of the game. 

En toen was het tijd voor de wedstrijd, het was super belangrijk want ze konden periodekampioen worden, maar dan moesten ze wel winnen. En ze hadden gewonnen! 🙂 Hieronder is een heel cool filmpje van de wedstrijd.

 

 

PhotoDiary10NikkiBergmans4

On Saturday it was time for the yearly Gala ball from FC Eindhoven. 

Op Zaterdag was het tijd voor het jaarlijks Gala bal van FC Eindhoven.

 

PhotoDiary10NikkiBergmans5

 

 

IMG_1703_Fotor

 

 

PhotoDiary10NikkiBergmans6

 

 

IMG_1706_Fotor

 

 

IMG_1734_Fotor

X Nikki

Share: